Un client multumit este cea mai buna strategie de afaceri !

RO
EN

Contabilitate

  • Acasa
  • Contabilitate - Servicii

Servicii de contabilitate

Principalele servicii oferite de firma noastra de contabilitate sunt:

☉ Contabilitate completa;
☉ Consultanta financiar contabila;
☉ Servicii de evaluare si audit;
☉ Servicii de salarizare si personal;
☉ Expertiza contabila;
☉ Alte situatii financiare;
☉ Alte servicii;
☉ Programe

Servicii de contabilitate:

A☉ sistenta privind organizarea activitatilor de contabilitate primara si inregistrarea cronologica a documentelor primare conform normelor in vigoare;
☉ Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori;
☉ Evidenta mijloacelor fixe, calculul amortizarii;
☉ Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, registrului de evidenta fiscala, jurnalelor de TVA;
☉ Intocmirea balantei de verificare lunare;
☉ Stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale, intocmirea documentelor pentru plata acestora;
☉ Intocmirea declaratiilor privind taxele si impozitele;
☉ Intocmirea si depunerea bilantului contabil;
☉ Analiza rapoartelor contabile;
☉ Reglarea fisei sintetice;
☉ Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, dupa caz, intocmirea si depunerea declaratiilor in termenele legale;
☉ Intocmirea altor situatii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare;
☉ Informarea permanenta si in timp util a conducerii societatii privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar-contabil;
☉ Informari periodice privind schimbarile legislatiei fiscale privitoare la activitatea beneficiarului;
☉ Informarea periodica a conducerii asupra situatiei economico-financiare a societatii;

Contabilitate primara, care include:

☉ Contabilitatea registrului de casa;
☉ Contabilitatea notelor de intrare-receptie (nir-uri);
☉ Intocmirea deconturilor de cheltuieli;
☉ Intocmirea facturilor care trebuie emise de catre client (facturare);
☉ Intocmirea de dispozitii de plata/incasare catre casierie;
☉ Completarea de chitante, cecuri, ordine de plata, foi de varsamant;
☉ Intocmirea de state de plata, pontaje;
☉ Completarea registrului de evidenta a salariatilor etc.;
☉ Calculul concediilor si evidenta medicalelor;
☉ Calculul si evidenta concediilor de maternitate;
☉ Calculul si evidenta concediilor de odihna;
☉ Intocmirea adeverintelor pentru salariati;

Serviciul de contabilitate primara poate presupune activitatea la sediul dumneavoastra si se tarifeaza suplimentar.

Consultanta fiscala si financiara:

☉ Consultanta privind organizarea contabilitatii financiare si de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare;
☉ Consultanta si asistenta manageriala privind organizarea departamentului financiar contabil;
☉ Instruirea personalului cu privire la intocmirea corecta a documentelor primare si circuitul acestora in cadrul societatii;
☉ Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;
☉ Consultanta privind optimizarea fiscalitatii impozitelor, consultanta in probleme de TVA, impozit pe profit sau venit, impozite directe si indirecte, impozite pe salarii, asigurari sociale etc;
☉ Asistenta in indeplinirea obligatiilor fiscale;
☉ Identificarea tuturor taxelor si contributiilor aplicabile firmei dvs.;
☉ Consultanta privind evitarea dublei impuneri a veniturilor;
☉ Consultanta privind modul de intocmire a raportarilor semestriale si anuale si certificarea acestora etc.;
☉ Identificarea politicilor contabile si fiscale cele mai avantajoase pentru societate si asistenta in obtinerea facilitatilor fiscale legale si aplicabile societatii;
☉ Informare constanta privind modificarea legislatiei financiar-contabile si fiscale;
☉ Asistenta in timpul controalelor fiscale la sediul societatii.

Servicii de evaluare, audit:

☉ Analiza fluxului financiar;
☉ Analiza rapoartelor contabile;
☉ Analiza datoriilor si creantelor;
☉ Analiza capitalurilor si a imobilizarilor;
☉ Audit intern, verificarea si certificarea bilantului contabil;
☉ Audit al situatiilor si operatiunilor financiare;
☉ Verificarea respectarii dispozitiilor legale in calcularea si varsarea obligatiilor fiscale (TVA, impozit pe profit, impozit pe veniturile nerezidentilor, impozit pe venit pentru care exista obligatia de calcul, retinere si virare);
☉ Efectuarea de expertize contabile la cerere, in conditiile prevazute de lege.

Servicii de salarizare si personal:

☉ Intocmirea fiselor fiscale ale angajatilor;
☉ Stabilirea obligatiilor aferente salariatilor;
☉ Consultanta privind salarizarea;
☉ Calculul impozitelor pe salarii;
☉ Calculul contributiilor de asigurari sociale de stat, asigurari sociale de sanatate, contributiei pentru accidente de munca si boli profesionale, comisionului pentru carti de munca, asigurari pentru somaj si redactarea declaratiilor lunare privind obligatiile de plata la Bugetul de Asigurari Sociale, de Somaj, Bugetul de Asigurari de Sanatate si Inspectoratul Teritorial de Munca.

Expertiza contabila
Serviciile noastre de expertiza contabila si certificare bilant cuprind:

☉ Evaluarea patrimoniului societatii;
☉ Raportare semestriala;
☉ Situatie financiara anuala simplificata;
☉ Verificarea si certificarea bilantului contabil;
☉ Verificarea gestiunii Administratorului din care sa rezulte sumele incasate, destinatia acestora si platile effectuate;
☉ Efectuarea de catre Administrator a inregistrarilor legale in contabilitate;
☉ Verificarea tuturor Registrelor prevazute de lege pentru toate formele de persoane juridice;
☉ Evidentierea si achitarea obligatiilor catre Stat rezultate din activitatea contabila;
☉ Incasarea si achitarea CASS-ului, a impozitului pe venit sau profit;
☉ Respectarea normelor legale in vigoare in ceea ce priveste avizele si aprobarile necesare Administratorului pentru efectuarea platilor curente, a cheltuielilor necesare sau urgente;
☉ Respectarea plafonului cu privire la efectuarea platilor catre furnizorii de servicii;
☉ Verificarea legalitatii perceperii unor sume de bani de catre Administrator;
☉ Verificarea legalitatii calculului, efectuat de Administrator in stabilirea, determinarea cauzelor perceperii de catre furnizorii de servicii a unor sume penalizatoare, cuantumul penalitatilor achitate in perioada mentionata si cine se face vinovat de producerea lor;
☉ Verificarea tuturor sumelor incasate in numerar de Administrator, confruntindu-se copiile chitantelor cu Registrul de Casa;
☉ Verificarea tuturor platilor curente efectuate de Administrator catre furnizorii de servicii, legalitatea lor, si daca in conditiile in care persoana juridica avind de plata mari restante/penalitati la plata furnizorilor; Administratorul a efectuat cheltuieli care nu erau urgente sau necesare, sau a pastrat banii in Casa fara a plati furnizorii de servicii;
☉ Regasirea in evidente a unor plati mai mari/mici decit sumele incasate in perioada respective;
☉ Stabilirea prejudiciului cauzat persoanelor juridice si persoanele care se fac vinovate de nerespectarea dispozitiilor legale.

Alte servicii extra:

☉ Consultanta si asistenta in instalarea sistemului informatic specific activitatii firmei;
☉ Efectuarea de punctaje cu Administratia Financiara;
☉ Asistenta la infiintarea companiei, prin acordarea de consultanta in vederea alegerii unei solutii optime din punct de vedere fiscal si contabil;
☉ Asistenta si consultanta privind lansarea unei afaceri si infiintarea unei societati;
☉ Alte raportari la cerere etc.